1
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Ποταμός Εύηνος...

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Ποταμός Εύηνος...

Βιβλίο
4
από Ντουνιάς Γ. Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ποταμός Εύηνος...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Ποταμός Εύηνος...

Φυλλάδιο
9
από Ντουνιάς Γ., Φικίρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Ποταμός Εύηνος...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Ντουνιάς Γ., Μαρίνος Π., Καραβοκύρης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Ποταμός Εύηνος...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Ντουνιάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Ποταμός Εύηνος...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Ταβιτιάν Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Ποταμός Εύηνος...

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Στεργιόπουλος Β., Ναζλόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Ποταμός Εύηνος...

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Ζηδιανάκη Κ.Ε., Κακάνας Α.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ποταμός Εύηνος...

Διπλωματική Εργασία
20
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Ποταμός Εύηνος...

Βιβλίο