2
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Πρέσπες...

Φυλλάδιο
3
από Καραδέδος Γιώργος, Τσολάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Πρέσπες...

Βιβλίο
4
...Πρέσπες...

Διπλωματική Εργασία
5
από Κασιούμης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Πρέσπες...

Βιβλίο
6
από Καραδέδος Γιώργος, Τσολάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Πρέσπες...

Βιβλίο
7
από Φουντούλης Δημήτριος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1956
...Πρέσπες...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού