1
από Ιγνατάκης Χρήστος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Προβλήματα και βασικές αρχές σχεδιασμού στην επανάχρηση κτιρίων (1995 : Θεσσαλονίκη)...

Εισήγηση σεμιναρίου
2
από Θεοχαρίδου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Προβλήματα και βασικές αρχές σχεδιασμού στην επανάχρηση κτιρίων (1995 : Θεσσαλονίκη)...

Εισήγηση σεμιναρίου
3
από Ζαχαροπούλου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Προβλήματα και βασικές αρχές σχεδιασμού στην επανάχρηση κτιρίων (1995 : Θεσσαλονίκη)...

Εισήγηση σεμιναρίου
4
από Δεμίρη Κωνσταντίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Προβλήματα και βασικές αρχές σχεδιασμού στην επανάχρηση κτιρίων (1995 : Θεσσαλονίκη)...

Εισήγηση σεμιναρίου
5
από Δεμίρη Κωνσταντίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Προβλήματα και βασικές αρχές σχεδιασμού στην επανάχρηση κτιρίων (1995 : Θεσσαλονίκη)...

Εισήγηση σεμιναρίου