1
από Θεοφανίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
4
από Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου