1
από Θεοφανίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Προγραμματισμός Εργατικού Δυναμικού...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
2
από Παπαθανασίου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Προγραμματισμός Εργατικού Δυναμικού...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού