6
από Despeyroux J.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...Προκατασκευασμένα Κτίρια...
Το πλήρες κείμενο της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Σταυρίδης Χάρης
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...Προκατασκευασμένα Κτίρια...
Το πλήρες κείμενο της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου