Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική 88 Συντήρηση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 46 Αναστήλωση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 44 Αποκατάσταση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 44 Επαναχρησιμοποίηση κτιρίων:Αρχιτεκτονική 42 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική-Ελλάδα 26 Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 25 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
3
από Κυρμιζόγλου Αντώνιος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
5
από Μιχαηλίδης Χρήστος, Ξυδάς Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
7
από Γαβρά Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
8
από Γαβαλάς Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Διπλωματική Εργασία
9
από Γαβαλάς Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Σεμινάριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική-Ελλάδα...

Διημερίδα
12
από Τσουρής Κ., Μπρίκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
13
από Τσούκα Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Διπλωματική Εργασία
14
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Εισήγηση συνεδρίου
15
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Επιστημονικό περιοδικό
17
από Αραβαντινός Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
18
από Γιαμάς Α., Κολιούσης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Διπλωματική Εργασία
19
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Συνέδριο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Συνέδριο