Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία 33 Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 27 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 18 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ελλάδα 15 Ιστορικά κέντρα:Ανάπλαση οικισμών 10 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 9 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 7 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
4
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ελλάδα...

Διπλωματική Εργασία
5
από Hellner N.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Σεμινάριο
10
από Μαρμαράς Ε., Ράπτη Σ., Σταματίου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Εκπαίδευση...

Βιβλίο
12
από Busdraghi P., Gori U., Polidori E., Simoncini R., Tonelli G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Fonseca C.D., Cinquegrana de Divitiis L., Masini N., Pellettieri A., Potenza M.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Franco Giovanna
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Urland A., Borrelli E.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Garcia-Valles M., Molera J., Vendrell-Saz M., Veniale F.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Guccione Margerita, Recchia Antonia P.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ελλάδα...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Λέκκας Ευθύμιος Λ., Μαριολάκος Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ελλάδα...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
Θέματα: '; ...Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ελλάδα...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου