2
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Ραντάρ:Πρόγνωση καιρού:Κλιματολογία...

Βιβλίο
3
από Αθανασούλης Γ., Σκαρσουλής Ε. Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Πρόγνωση καιρού:Κλιματολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Ραντάρ:Πρόγνωση καιρού:Κλιματολογία...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Πρόγνωση καιρού:Κλιματολογία...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Πρόγνωση καιρού:Κλιματολογία...

Βιβλίο
7
από ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΝIK.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Πρόγνωση καιρού:Κλιματολογία...

Βιβλίο
8
από Bean B. R., Dutton E. J.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Θέματα: '; ...Ραντάρ:Πρόγνωση καιρού:Κλιματολογία...

Βιβλίο
9
από Bean B. R., Dutton E. J.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Θέματα: '; ...Ραντάρ:Πρόγνωση καιρού:Κλιματολογία...

Βιβλίο
10
Θέματα: '; ...Πρόγνωση καιρού:Κλιματολογία...

Βιβλίο
11
Θέματα: '; ...Πρόγνωση καιρού:Κλιματολογία...

Βιβλίο