1
από Ζέρβας Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Πυρίμαχα υλικά:Χημική τεχνολογία...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
2
από Καγιάρας Ευθύμιος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Πυρίμαχα υλικά:Χημική τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Καγιάρας Ευθύμιος, Στουρνάρας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Πυρίμαχα υλικά:Χημική τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Καλλιάντας Κων/νος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Πυρίμαχα υλικά:Χημική τεχνολογία...

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Μαρκάκης Γ., Μπαζίγος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Πυρίμαχα υλικά:Χημική τεχνολογία...

Διπλωματική Εργασία
6
από Κοντόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Πυρίμαχα υλικά:Χημική τεχνολογία...

Βιβλίο
7
από Παναγόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Θέματα: '; ...Πυρίμαχα υλικά:Χημική τεχνολογία...

Διδακτορική Διατριβή
8
από Harders Friedrich, Kienow Sigismund
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Θέματα: '; ...Πυρίμαχα υλικά:Χημική τεχνολογία...

Βιβλίο
9
από Norton F. H.
Στοιχεία έκδοσης: 1949
Θέματα: '; ...Πυρίμαχα υλικά:Χημική τεχνολογία...

Βιβλίο
10
Θέματα: '; ...Πυρίμαχα υλικά:Χημική τεχνολογία...

Βιβλίο