1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Συνέδριο
3
από Χριστοδούλου Χάρις
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
4
από Καραθανάσης Δημήτριος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
5
από Μπρεγιάννης Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
7
από Κικίδου Μαρία, Παναγιωτίδη Αθανασία
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Διπλωματική Εργασία
8
από Hard Mikael, Misa Thomas
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
9
από Θεολόγου Κώστας, Κωνσταντινίδη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
11
από Κούβελας Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
13
από Σταυρίδης Σταύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
14
από Καρυδάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
15
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
18
από Λαζαρίδης Παντελής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο