1
από Μπαμπάλου-Νουκάκη Μπούκη
Στοιχεία έκδοσης: 2020
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Συνέδριο
4
από Ματάμη Αγγελική
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Διπλωματική Εργασία
5
από Χριστοδούλου Χάρις
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
6
από Καραθανάσης Δημήτριος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
7
από Μπρεγιάννης Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
9
από Κικίδου Μαρία, Παναγιωτίδη Αθανασία
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Διπλωματική Εργασία
10
από Hard Mikael, Misa Thomas
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
13
από Θεολόγου Κώστας, Κωνσταντινίδη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
14
από Κούβελας Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
15
από Σταυρίδης Σταύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
16
από Καρυδάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
17
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Πόλεις:Αστική κοινωνιολογία...

Βιβλίο