1
από Ανδρεαδάκης Ανδρέας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Πόσιμο Νερό...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
5
από Γεωργίου - Μπούφα Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Πόσιμο Νερό...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Ευστρατίου Μ. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Πόσιμο Νερό...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
11
από Σαμπατακάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πόσιμο Νερό...

Εισήγηση ημερίδας
12
από Καραούλη Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πόσιμο Νερό...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
13
από Παντοκράτορας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πόσιμο Νερό...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
14
από Kovalenko N., Kochetkov A., Parshina E., Kochetkova R., Shimko J.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πόσιμο Νερό...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Φωτοπούλου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πόσιμο Νερό...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
19
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πόσιμο Νερό...

Ημερίδα
20
από Μαυρίδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Πόσιμο Νερό...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας