4
από Τσιλιγιάννη Σπυριδούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Ρέθυμνο (Νομός Ρεθύμνης)...

Διπλωματική Εργασία
5
από Παπανικολάου Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Ρέθυμνο (Νομός Ρεθύμνης)...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Ρέθυμνο (Νομός Ρεθύμνης)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
8
από Φέγγος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ρέθυμνο (Νομός Ρεθύμνης)...

Διπλωματική Εργασία
9
από Γλυμιδάκης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ρέθυμνο (Νομός Ρεθύμνης)...

Διπλωματική Εργασία
10
από Φέγγος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ρέθυμνο (Νομός Ρεθύμνης)...

Διπλωματική Εργασία
11
από Μητριτσάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Ρέθυμνο (Νομός Ρεθύμνης)...

Διπλωματική Εργασία
12
από Χατζηδάκης Α., Εύδου Ζωή
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Ρέθυμνο (Νομός Ρεθύμνης)...

Βιβλίο
13
από Κελέκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Ρέθυμνο (Νομός Ρεθύμνης)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
16
από Δημακόπουλος Ιορδάνης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Ρέθυμνο (Νομός Ρεθύμνης)...

Βιβλίο
17
από Πατρελάκης Μάρκος, Μαμαγκάκης Βαγγέλης
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Ρέθυμνο (Νομός Ρεθύμνης)...

Μελέτη
19
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Ρέθυμνο (Νομός Ρεθύμνης)...
Το πλήρες κείμενο

20
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Ρέθυμνο (Νομός Ρεθύμνης)...

Μελέτη