3
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ρευστομηχανική...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Roberts P.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Ρευστομηχανική...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Πρίνος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Ρευστομηχανική...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου