1
από Αδαμούδης Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Ρευστομηχανική-Υπολογιστές...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Ρευστομηχανική-Υπολογιστές...

Συνέδριο
3
από Μπαρτζάνας Θωμάς, Κίττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Ρευστομηχανική-Υπολογιστές...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Μπεργελές Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Ρευστομηχανική-Υπολογιστές...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Μαρκάτος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Ρευστομηχανική-Υπολογιστές...

Βιβλίο
6
Θέματα: '; ...Ρευστομηχανική-Υπολογιστές...

Βιβλίο