1
Αρχιτέκτονες: Μολφέσης Σπύρος, Παπαγιάννης Θύμιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Καρόλου και Ακομινάτου
...Ρολά Αλουμινίου...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Ρωμανός Αριστείδης
Διεύθυνση: Κηφισιά
...Ρολά αλουμινίου...

Κτίριο