1
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Ρωσία...
Το πλήρες κείμενο

2
από Krogius Vladimir
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ρωσία...

Εισήγηση συμποσίου
3
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ρωσία...
Το πλήρες κείμενο

4
από Shutov V., Kapotov A.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Ρωσία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Ηλιάδου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Ρωσία...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Οικονομική ιστορία-Ρωσία...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Ρωσία...

Βιβλίο
8
από Γκραίν Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Ρωσία...

Βιβλίο
9
από Rogou Victor
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Ρωσία...

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Nikitin Valentin, Houdin Youri
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Ρωσία...

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Rogou Victor
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Ρωσία...

Άρθρο περιοδικού
12
από Nikitin Valentin, Houdin Youri
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Ρωσία...

Άρθρο περιοδικού
13
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Ρωσία:Καλές τέχνες...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Ρωσία...

Βιβλίο
15
από Hamilton G.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Ρωσία:Καλές τέχνες...

Βιβλίο
16
από MILNER JOHN
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Ρωσία:Καλές τέχνες...

Βιβλίο
17
από Balanenko Yur., Barazin A.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
Θέματα: '; ...Ρωσία:Καλές τέχνες...

Βιβλίο
18
από Vucinich Alexander
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Θέματα: '; ...Επιστήμες-Ρωσία...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...Ρωσία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...Ρωσία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού