1
από Κωστοπούλου Ζ., Μακρή Μ., ΜΟΣΤΡΟΣ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Σειρά σπουδαστικών εργασίας ΑΠΘ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΣΕΙΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Βιβλίο