1
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...ΣΕΚ Μηχανικός νέων έργων...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σ.Ε.Κ. Γενικός Διευθυντής 1925-1926...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΣΕΚ Γενικός Διευθυντής...

Μηχανικός