1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Πρότυπα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Πρότυπα
4
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Πρότυπα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Φυλλάδιο
9
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
10
από Γιαννακός Κωνσταντίνος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Διεθνείς οργανισμοί
12
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Διεθνείς οργανισμοί
13
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Άρθρο περιοδικού
14
από Αμπακούμκιν Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Διεθνείς οργανισμοί
16
από Προφυλλίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Βιβλίο
17
από Ταλαμπέκος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Βιβλίο
18
από Ζαρμπούτης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
19
από Ταλαμπέκος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ...

Βιβλίο