2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Νήσος Σέριφος...
Το πλήρες κείμενο

3
από Δάνου Μέλπω, Κοτσίκου Ελεάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Νήσος Σέριφος...

Διπλωματική Εργασία
6
...Νήσος Σέριφος...

Μελέτη
7
από Τσάρτας Πάρις
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Νήσος Σέριφος...

Βιβλίο
9
από Μπαρούνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...Νήσος Σέριφος...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 1956
...Νήσος Σέριφος...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Κτενάς Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1914
...Νήσος Σέριφος...
Λήψη πλήρους κειμένου

Άρθρο περιοδικού
12
από Κτενάς Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1914
...Νήσος Σέριφος...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Αργυρόπουλος Ιω.
Στοιχεία έκδοσης: 1910
...Νήσος Σέριφος...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
Στοιχεία έκδοσης: 1910
...Νήσος Σέριφος...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
Πολιτικός Μηχανικός
...Σέριφος...

Μηχανικός