1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σέρρες...

Έκθεση-Μελέτη
2
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σέρρες...

Έκθεση-Μελέτη
3
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σέρρες...

Έκθεση-Μελέτη
4
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σέρρες...

Έκθεση-Μελέτη
5
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σέρρες...

Έκθεση-Μελέτη
6
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Σέρρες...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Σέρρες...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Σέρρες...
Το πλήρες κείμενο

9
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Σέρρες...
Το πλήρες κείμενο

12
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Σέρρες...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

15
από Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Μ.Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Σέρρες...

Φυλλάδιο