1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σέρρες...

Έκθεση-Μελέτη
2
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σέρρες...

Έκθεση-Μελέτη
3
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σέρρες...

Έκθεση-Μελέτη
4
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σέρρες...

Έκθεση-Μελέτη
5
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σέρρες...

Έκθεση-Μελέτη
7
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Σέρρες...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Σέρρες...

Βιβλίο
9
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Σέρρες...
Το πλήρες κείμενο

10
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Σέρρες...
Το πλήρες κείμενο

13
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Σέρρες...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

16
από Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Μ.Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Σέρρες...

Φυλλάδιο