1
από Γουναράκης Κωνστ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1945
Θέματα: '; ...Σαρρόπουλος Γεώργιος (1879-1945)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Σαρρόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου 1879-1945...

Μηχανικός