1
από Παρασκευόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
2
από Klein L.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
3
από Δρύμης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
4
από Αυξεντίου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
5
από Δρύμης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
6
από Allen P., Kenen P.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
7
από Suits D., Mason A., Chan L.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
8
από Παρασκευόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
9
από Klein L.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
10
από Κορλιράς Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
11
από Λιανός Θ., Προδρομίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
12
από Προδρομίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
13
από Shoup C.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
14
από Δημόπουλος Γιώργος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
15
από Westebbe R.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
16
από Rothenberg J.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο
17
από Merryman John Henry
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Σειρά Διαλέξεων ΚΕΠΕ...

Βιβλίο