5
από Sarma Sarada K., Ηρακλείδης Αγγελος-Κανέλλος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Σεισμική Παραμόρφωση...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Σέξτος Αναστάσιος Γ., Κάππος Ανδρέας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Σεισμική Παραμόρφωση...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Γεωργούσης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Σεισμική Παραμόρφωση...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Μπαϊρακτάρης Δ., Ρουσόπουλος Αλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Σεισμική Παραμόρφωση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού