4
από Κάππος Ανδρέας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σεισμική Τρωτότητα...
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Γκαζέτας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σεισμική Τρωτότητα...
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Στεφανίδου Σωτηρία, Κάππος Ανδρέας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σεισμική Τρωτότητα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Φραγκιαδάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σεισμική Τρωτότητα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Παναγιωτοπούλου Διονυσία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Σεισμική Τρωτότητα...
Η ιστοσελίδα της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση ημερίδας