1
Θέματα: '; ...Πολυτεχνείο Σιδηρουργικό Εργοστάσιο 1875 Υπεργοστασιάρχης Διευθυντής...

Μηχανικός
2
Θέματα: '; ...Πολυτεχνείο Σιδηρουργικό Εργοστάσιο 1873-1874 Εργοστασιάρχης...

Μηχανικός
3
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Σιδηρουργικό Εργοστάσιο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Εργοστασιάρχης...

Μηχανικός
4
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Σιδηρουργικό Εργοστάσιο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα Εργοστασιάρχης 1874-1875...

Μηχανικός