1
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Σιδηρουργικό Εργοστάσιο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Εργοστασιάρχης...

Μηχανικός
2
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Σιδηρουργικό Εργοστάσιο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα Εργοστασιάρχης 1874-1875...

Μηχανικός