5
από Κάππος Ανδρέας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Σκυρόδεμα...

Εισήγηση ημερίδας
6
από Κάππος Ανδρέας Ι., Νανούλης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Πενέλης Γεώργιος Γ., Κάππος Ανδρέας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Σκυρόδεμα...

Εισήγηση σεμιναρίου