3
4
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου