1
...Σκυρόδεμα...

Μελέτη
3
από Σπανός Χρήστος, Σπιθάκης Μύρων
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
6
από Schwandra Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Δοανίδης Πέτρος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού