11
από Μαρσέλλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
12
από Λίτινας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Μαρσέλλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
14
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
16
από Καραγιάννης Ιωάννης, Χρυσοχόου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Αθανασιάδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Παπαγιάννη Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Σκυρόδεμα...

Εισήγηση σεμιναρίου