149
από Γιαννόπουλος Π. Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Σκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
159
από Τρέζος Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Σκυρόδεμα...
Το κείμενο της εισήγησης,

Εισήγηση ημερίδας
160