1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σμυριδωρυχείο Νάξου Νάξος Μηχανικός 1908...

Μηχανικός
2
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σμυριδωρυχείο Νάξου Νάξος...

Μηχανικός