1
από Λάππας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Στατικές Μέθοδοι...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση σεμιναρίου
3
από Κατσαραγάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Στατικές Μέθοδοι...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου