2
από Σπυράκος Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Στατική Ανάλυση...
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Στατική Ανάλυση...
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Κάππος Ανδρέας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Στατική Ανάλυση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
18
από Κάππος Ανδρέας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Στατική Ανάλυση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας