1
από Χατζόπουλος Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Στατιστική...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Γεωργιάδης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Στατιστική...

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Δημόπουλος Γιώργος Χρ., Καραβελάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Στατιστική...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
8
από Κουμερτάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Στατιστική...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
9
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Στατιστική...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Στατιστική...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Γιαννακόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Στατιστική...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Παπαγιαννόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Στατιστική...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
16
από Αγγελίδης Αστέριος, Βαρουτσής Σταύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Στατιστική...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
18
από Ντουφεξής Σ., Παλιεράκης Α., Τσώνης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Στατιστική...
Το πλήρες κείμενο + πίνακες
Πίνακες

Μελέτη