4
από Μακρυκώστας Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Στατιστική Ανάλυση...

Εισήγηση ημερίδας
5
από Μακρυκώστας Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Στατιστική Ανάλυση...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Tο πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
...Στατιστική Ανάλυση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
9
από Κόντος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Στατιστική Ανάλυση...

Διπλωματική Εργασία
10
από Προφυλλίδης Β., Μποτζώρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Στατιστική Ανάλυση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Κομίλης Δ., Ham R.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Στατιστική Ανάλυση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
...Στατιστική Ανάλυση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
17
από Σταματιάδης Νικηφόρος
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Στατιστική Ανάλυση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Καραντώνη Φυλλίτσα Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Στατιστική Ανάλυση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου