3
από Σπηλιώτης Ξενοφών
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Στερεά Απόβλητα...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
4
από Τσιτσιφλή Σταυρούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Στερεά Απόβλητα...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
7
από Μυλωνάς Σωτήριος
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Στερεά Απόβλητα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
11
από Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Στερεά Απόβλητα...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
12
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Στερεά Απόβλητα...
Τα πρακτικά της ημερίδας
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
15
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Στερεά Απόβλητα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
16
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Στερεά Απόβλητα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
18
από Καρκαζή Αννα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Στερεά Απόβλητα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
19
από Φάμελλος Σωκράτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Στερεά Απόβλητα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
20
από Βονδικάκης Ηρακλής
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Στερεά Απόβλητα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας