Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Στρατηγική επιχειρήσεων 34 Στρατηγική Επιχειρήσεων 14 Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων 5 Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων 4 Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων 3 Επιχειρήσεις 3 Οργάνωση Επιχειρήσεων 3 περισσότερα ...
1
από Παπακωνσταντίνου Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Χαριτάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Λιούκας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Παραλίδου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
5
από Αναστασίου Χ., Τριανταφύλλου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Δρυμούσης Χρήστος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Mclvor Ronan
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
8
από Χαραλαμπόπουλος Αλκης Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Δρυμούσης Χρήστος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Βρανάκης Στέργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
11
από Haberberg A., Rieple A.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
13
από Moore D.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
15
από Corrall Sheila
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
16
από Roney C.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
17
από Σακκάς Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
18
από Termini M.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
19
από Maurik (van) J.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
20
από Hitt M.A., Ireland R.D., Hoskisson R.E.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο