Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Στρατηγική επιχειρήσεων 35 Στρατηγική Επιχειρήσεων 14 Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων 5 Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων 4 Διοίκηση παραγωγής 3 Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων 3 Επιχειρήσεις 3 περισσότερα ...
1
από Αδαμίδης Εμμανουήλ Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
2
από Παπακωνσταντίνου Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Χαριτάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Λιούκας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Παραλίδου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
6
από Αναστασίου Χ., Τριανταφύλλου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Δρυμούσης Χρήστος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Χαραλαμπόπουλος Αλκης Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Mclvor Ronan
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
10
από Δρυμούσης Χρήστος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Στρατηγική Επιχειρήσεων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Βρανάκης Στέργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
13
από Haberberg A., Rieple A.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
14
από Corrall Sheila
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
16
από Moore D.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
19
από Hitt M.A., Ireland R.D., Hoskisson R.E.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο