Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων Στρατηγική επιχειρήσεων 5
1
από Haberberg A., Rieple A.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
2
από Corrall Sheila
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
3
από Roney C.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
4
από Termini M.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο
5
από Stahl M., Grigsby D.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Στρατηγική επιχειρήσεων...

Βιβλίο