1
Θέματα: '; ...Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Καθηγητής...

Μηχανικός
2
Θέματα: '; ...Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Καθηγητής 1887-1897...

Μηχανικός
3
Θέματα: '; ...Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Καθηγητής 1846...

Μηχανικός