8
από Βουλγαρίδης Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Συγκόλληση...

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Χαϊδεμενόπουλος Γ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Συγκόλληση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Ασημακόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Συγκόλληση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Ασλάνης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Συγκόλληση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Agapakis J.E.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Συγκόλληση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
17
από Σιώρης Η., Weld M.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Συγκόλληση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου