3
από Ελπέκος Σ. Η., Τίκα Θεοδώρα Μ., Κουμεντάκος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Συνεκτικά Εδάφη...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Αντωνιάδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Συνεκτικά Εδάφη...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Καβουνίδης Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Συνεκτικά Εδάφη...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Αρμενίνη Αννα
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Συνεκτικά Εδάφη...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού