Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική 63 Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 26 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 14 Τοιχοποιίες:Κτίρια-Συντήρηση 8 Θεσσαλονίκη 7 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 5 Διατηρητέα κτίρια:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 3 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Διημερίδα
3
από Μοροπούλου Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...
εξώφυλλο - πρόλογος

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
5
από Δημακόπουλος Ιορδάνης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
6
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Εισήγηση συνεδρίου
7
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Συνέδριο
8
από Warren John
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
9
από Warren J.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...

Βιβλίο
10
από Rivas T., Prieto B., Silva B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Rivas T., Prieto B., Silva B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Aberg G., Stijfhoorn D.E.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Spadea Piera, Perusini Teresa, Perusini Giusi, Scarpa Cristina
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Steiger Michael, Behlen Andreas, Neumann H.-H., Willers U., Wittenburg C.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Sterflinger Katgia, Krumbein Wolfgang E.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Biscontin G., Bakolas A., Zendri E., Zancanaro D.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου