Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 36 Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 18 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 5 Συντήρηση κτιρίων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 4 Βακτηρίδια:Διάβρωση:Αντοχή υλικών 3 Νήσος Ρόδος 3 Πολιτιστική κληρονομιά 3 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Ημερίδα
7
από Μπίλης Θεμιστοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Συμπόσιο
9
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Συνέδριο
12
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ., Ζάμπας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
15
από Μανούσου-Ντέλλα Κατερίνα.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
16
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
17
από Σκουλικίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Εκπαίδευση...

Βιβλίο
19
από Mangio Regina, Lind Anne-Marie
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Atzeni C., Cincotti A., Demurtas G., Massida L., Sanna U.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου