2
από Κωνσταντινίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...Συρία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Συρία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Ρέλλας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...Συρία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...Συρία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Τοπογράφος-Μηχανικός
...Συρία 1911-1912...

Μηχανικός