1
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Συστήματα πελάτη/εξυπηρετητή:Πληροφορική...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Συστήματα πελάτη/εξυπηρετητή:Πληροφορική...

Βιβλίο
3
από Thuraisingham B.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Συστήματα πελάτη/εξυπηρετητή:Πληροφορική...

Βιβλίο
4
από Βοβός Α., Καρατζάς Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Συστήματα πελάτη/εξυπηρετητή:Πληροφορική...

Διπλωματική Εργασία
5
από Booth J., Lief Greg
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Συστήματα πελάτη/εξυπηρετητή:Πληροφορική...

Βιβλίο
6
από Ganz C., Lazar Bill, Stark Gary
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Συστήματα πελάτη/εξυπηρετητή:Πληροφορική...

Βιβλίο