1
...Σχεδιάζοντας για μια προσπελάσιμη πολιτιστική πρωτεύουσα (1993 : Θεσσαλονίκη) Προβλήματα προοπτικές...

Εισήγηση ημερίδας
2
από Φωκυλίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Σχεδιάζοντας για μια προσπελάσιμη πολιτιστική πρωτεύουσα (1993 : Θεσσαλονίκη) Προβλήματα προοπτικές...

Εισήγηση ημερίδας
3
από Λεβέντη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Σχεδιάζοντας για μια προσπελάσιμη πολιτιστική πρωτεύουσα (1993 : Θεσσαλονίκη) Προβλήματα προοπτικές...

Εισήγηση ημερίδας