12
από Ζαχαράκης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Σχεδιασμός Κατασκευών...
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Μαλακάτας Νικόλαος Ε., Τρέζος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Σχεδιασμός Κατασκευών...
Το πλήρες κείμενο
Περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Σαλονικιός Θωμάς
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Σχεδιασμός Κατασκευών...
Το πλήρες κείμενο
Περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
16
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Σχεδιασμός Κατασκευών...

Ημερίδα
17
από Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Σχεδιασμός Κατασκευών...

Εισήγηση ημερίδας
18
από Τρέζος Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Σχεδιασμός Κατασκευών...

Εισήγηση ημερίδας
19
από Γαντές Χαράλαμπος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Σχεδιασμός Κατασκευών...

Εισήγηση ημερίδας